onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Visiedocument

Een visiedocument maakt de toekomst tastbaar. Geeft richting aan waar u over vijf, tien of twintig jaar wilt staan.

Hoe ziet uw gedroomde toekomst eruit? Welke beelden roept dat bij u op? Wat heeft u nodig om dat streefbeeld te bereiken? Welke keuzes moeten dan worden gemaakt? Zomaar een paar vragen die opborrelen bij het vormgeven van een visiedocument. Een verhaal dat aansluit bij uw missie, dat richting geeft en belangrijk is om koers te houden.

Succesvolle visiedocumenten zijn ambitieus en inspirerend.  Ze schetsen een toekomst die denkbeeldig voor het grijpen ligt. Ze doen een appel op onze verbeeldingskracht. Zetten aan tot actie, met een ideaalbeeld voor ogen. Durf te dromen en buiten geijkte paden te treden, is dan ook een van de opgaven bij het opstellen van een visiedocument.

Samen de toekomst verkennen

Wij nemen u graag bij de hand richting een nog onbekende toekomst. Door ons in te lezen, vragen te stellen, uw ambities bloot te leggen, samen de toekomst te verkennen, informatie te verzamelen, deskundigen te spreken én door daarin structuur aan te brengen.

Met als resultaat een toekomstvisie die niet alleen in woord en beeld tot de verbeelding spreekt, maar die ook aanzet tot handelen, het uitstippelen van strategieën en doorvoeren van maatregelen. Als het goed is, beklijft de boodschap zodanig dat hij bij iedereen tussen de oren blijft zitten.

Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos