onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Subsidieaanvraag

Een goed idee waarvoor u financiering zoekt? Wij vertalen uw plannen naar een kansrijke subsidieaanvraag.

Voor een goed plan is altijd geld. Maar dat wil niet zeggen dat u het ook krijgt. Want een goed plan is niet zonder meer een goede subsidieaanvraag. Daarvoor moet u eerst weten voor welk fonds of welke regeling uw project of programma in aanmerking komt. Ook stelt een subsidieaanvraag eisen aan uw projectplan. Heeft u een goed idee dat financiering verdient? Wij helpen u het graag omzetten in een kansrijke subsidieaanvraag.

Pitch
Komt uw plan voor meerdere regelingen of fondsen in aanmerking? Heeft u meerdere financiers nodig om tot een sluitende begroting te komen? Of sluit uw plan niet één op één aan bij een fonds waarvoor het toch interessant kan zijn? In die gevallen maken we een korte samenvatting van uw ideeën en beoogde resultaten.

Deze pitch gebruiken we om te polsen of en waar uw aanvraag kans maakt op honorering. De feedback gebruiken we om in het vervolg accenten te leggen op onderdelen die goed aansluiten bij de criteria van de subsidieverstrekker. Het commentaar kan ook aanleiding zijn om uw plan nog eens goed tegen het licht te houden. Wellicht maakt het met een kleine aanpassing of in samenwerking met andere partijen meer kans op financiering.

Toegepast plan
Heeft u al een uitgewerkt projectplan, dan beoordelen we of dit voldoet aan de eisen van de subsidieverstrekker. Indien nodig redigeren wij het zo dat de inhoud goed aansluit op de regeling.

Heeft u uw idee nog niet (volledig) uitgewerkt in een projectplan, dan schrijven wij dit graag voor u. Is er maar een serieuze subsidiënt in beeld? Dan zorgen wij ervoor dat goed naar voren komt hoe uw plan bijdraagt aan de doelstelling van deze subsidieverstrekker. Heeft u financiering van meerdere partijen nodig? Dan schrijven we het plan neutraler. Als dat handig blijkt, lichten we per aanvraag verschillende onderdelen extra uit.

Sluitingsdata
Timing is belangrijk bij een subsidieaanvraag. Het missen van een sluitingsdatum, kan maanden vertraging opleveren. Als een subsidiënt de mogelijkheid biedt om een plan voor de officiële indiening voor te leggen, raden wij altijd aan daarvan gebruik te maken. Dit betekent wel dat de subsidieaanvraag al enkele weken voor de officiële deadline zo compleet mogelijk moet zijn. Wij zorgen ervoor dat uw aanvraag op tijd ligt waar hij moet liggen.

Meerdere aanvragers
Heeft u een idee waarvoor u één of meerdere projectpartners nodig heeft? Het Planburo brengt partijen graag bij elkaar voor het gezamenlijk opzetten van een project. We weten hoe we een constructieve samenwerking tot stand brengen, waarin een idee kan uitgroeien tot een kansrijke subsidieaanvraag.

Het Planburo is bekend met veel regelingen en fondsen: lokaal, regionaal, landelijk en Europees. We hebben ervaring met aanvragen op verschillende terreinen en bij diverse ministeries. Kennen we een regeling nog niet, dan verdiepen we ons erin. Met onze ervaring zien we snel welke eisen een subsidieverstrekker stelt en waaraan een projectplan moet voldoen.

Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos