onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Visie doorontwikkeling Amelander entree

Eerste indruk, het visitekaartje

Bijdrage: research, brainstorm, redactie en vormgeving

 

Ameland investeert niet alleen in duurzaamheid, maar ook in de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van het eiland. Zo kregen de veerdam en jachthaven de afgelopen jaren een facelift. In het verlengde hiervan wil de gemeente de complete entree van het eiland aanpakken. Bijvoorbeeld door binnen- en buitendijkse natuur te verbinden. Door te zorgen voor een geleidelijke overgang tussen Wad en eiland. Door de entree aantrekkelijk te maken voor een bezoek en verschillende groepen toeristen. We legden de ideëen en droombeelden van onder meer de gemeente, de provincie, het waterschap en het Programma naar een Rijke Waddenzee vast in een gezamenlijkee toekomstvisie. Een mooi richtpunt voor toekomstige ontwikkeling.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos