onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie

Eindredactie

 

Met zes strategische opgaven wil de provincie Groningen de toeristische sector een impuls geven. Dit vanuit de optiek dat ze bij kan dragen aan zowel de economische als sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de provincie. Het uitvoeringsprogramma, waarvoor wij de eindredactie verzorgden, geeft hier de komende jaren invulling aan met het formuleren van zowel doelen als concrete acties. Een ‘vrijetijdsmakelaar’ vervult hierin een spilfunctie.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos