Toekomstvisie Landschapsbeheer Groningen

Plan voor een blijvend aantrekkelijk landschap

Bijdrage: tekstschrijven en redigeren

 

Landschapsbeheer Groningen werd in 1984 opgericht vanuit de maatschappelijke behoefte om het beheer van het cultuurlandschap te stimuleren. De organisatie startte in die tijd met veel vrijwilligers. Inmiddels staat de organisatie. Natuur en landschap krijgen een steeds grotere maatschappelijke waarde. Tegelijkertijd doet de overheid een stapje terug. Toekomstvisie 2014-2021 vertelt hoe hierop geanticipeerd wordt. Een visie op hoofdlijnen waarin de organisatie laat zien hoe ze inrichting van het landschap en de kwaliteit van het landschapsbeheer willen versterken en borgen naar de toekomst.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91