onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Toekomstvisie Landschapsbeheer Groningen

Plan voor een blijvend aantrekkelijk landschap

Bijdrage: tekstschrijven en redigeren

 

Landschapsbeheer Groningen werd in 1984 opgericht vanuit de maatschappelijke behoefte om het beheer van het cultuurlandschap te stimuleren. De organisatie startte in die tijd met veel vrijwilligers. Inmiddels staat de organisatie. Natuur en landschap krijgen een steeds grotere maatschappelijke waarde. Tegelijkertijd doet de overheid een stapje terug. Toekomstvisie 2014-2021 vertelt hoe hierop geanticipeerd wordt. Een visie op hoofdlijnen waarin de organisatie laat zien hoe ze inrichting van het landschap en de kwaliteit van het landschapsbeheer willen versterken en borgen naar de toekomst.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos