onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Terpen- en Wierdenland

Een verhaal in ontwikkeling

Bijdrage: subsidieaanvraag Waddenfonds en projectcommunicatie, waaronder bouw en beheer website.

 

De kuststrook langs de Waddenzee behoorde ooit tot de dichtstbevolkte gebieden van Europa. In dit open gebied tussen Vlie en Eems werkten en woonden mensen op kunstmatige heuvels in een kwelder- en veenland waar de zee bij hoogwater vrij spel had. Het project ‘Terpen- en wierdenland’ maakt dit verhaal beleefbaar als decor voor de (toeristische) ontwikkeling van het Waddengebied. Wij verzorgden de succesvolle Waddenfondsaanvraag en in het vervolg daarop de communicatie, inclusief een website waarop het verhaal van de woonheuvels wordt verteld en gevisualiseerd. Inclusief een educatieprogramma voor scholieren.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos