onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Swimway

Onderzoek naar visstand in de Waddenzee

Advies, redactie en opmaak

 

Net als veel vogels gebruiken veel vissen de Waddenzee op verschillende momenten in hun leven voor verschillende doelen. Sommige soorten paaien er, andere gebruiken de randen van het Wad als kinderkamer en er zijn er waarvoor de Waddenzee vooral van belang is om zich te voeden of te rusten. Maar wat het werelderfgoed nu precies ideaal maakt voor deze doeleinden is nog niet bekend. Daardoor weten we ook niet wat er mogelijk is om de Waddenzee als schakel op de trekweg van vissen te versterken.

Dat inzicht is nodig, want de hoeveelheid vis in de Waddenzee neemt af. Het project Swimway toetst een aantal maatregelen die het tij kunnen keren en bijvoorbeeld grote soorten mogelijk terug kunnen brengen in de Waddenzee. Een goede visstand is weer goed voor veel meer soorten. Denk aan trekvogels die vis nodig hebben om zichzelf en hun jongen te voeden. Swimway is een project van de Waddenvereniging, Rijksuniversiteit Groningen, Wageningen Universiteit en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Wij hielpen deze organisaties met het opstellen van het projectplan voor een aanvraag binnen het Investeringskader Waddengebied. Het Waddenfonds maakte begin deze maand bekend het project met 3,6 miljoen euro te ondersteunen.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos