onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Schaapskooi Ruinen

In stand houden natuur en eeuwenlange traditie.

Bijdrage: conceptontwikkeling, redactie en vormgeving bidbook. Projectplan en aanvraag LEADER-subsidie.

 

Wist u dat het Dwingelderveld het grootste aaneengesloten natte heidegebied van West-Europa is? Dat het Nationaal Park jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers trekt? Dat het Drentse Heideschaap de heide in stand houdt. Dat dit ras nog niet zo lang geleden met uitsterven werd bedreigd?

Wij leerden dit en veel meer over de nauwe relatie tussen de gescheperde Drentse kuddes, natuurbeheer, cultureel erfgoed en toerisme. Dit tijdens het maken van het bidbook waarmee de stichting Het Drentse Heideschaap de boer op ging om de monumentale schaapskooi in Ruinen te kunnen restaureren én uitbreiden met een nieuw exemplaar. En niet zonder succes. De bereidheid van betrokkenen bleek groot. De financiën kwamen rond na een Europese subsidieaanvraag. Voorjaar 2018 werden de gerestaureerde kooi, de nieuwbouw én het informatiecentrum feestelijk geopend. Een mooi en dankbaar project waar niet alleen de schapen, maar jaarlijks ook ruim 80.000 bezoekers plezier aan beleven.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos