Opgavennotitie Friese Waddeneilanden

Wenkend perspectief voor de Friese eilanden

Advies, redactie, vormgeving

 

Misschien wel de mooiste plek om te wonen, werken en bezoeken: de Friese eilanden. Uniek vanwege hun ligging, natuurlijke en culturele rijkdom. Maar ook kwetsbaar door vergrijzing, ontgroening en toenemend toerisme. Bovendien een ideale proeftuin voor zelfvoorzienendheid en circulariteit.

Wij ondersteunden Stuurgroep Streekwerk Waddeneilanden bij het in kaart brengen van kansen, bedreigingen en opgaven voor het komend decennium. Een compact document dat ook inzicht geeft in lopende en op stapel staande initiatieven. Om van elkaar te leren en efficiën(ter) samen te werken.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91