onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Opgavennotitie Friese Waddeneilanden

Wenkend perspectief voor de Friese eilanden

Advies, redactie, vormgeving

 

Misschien wel de mooiste plek om te wonen, werken en bezoeken: de Friese eilanden. Uniek vanwege hun ligging, natuurlijke en culturele rijkdom. Maar ook kwetsbaar door vergrijzing, ontgroening en toenemend toerisme. Bovendien een ideale proeftuin voor zelfvoorzienendheid en circulariteit.

Wij ondersteunden Stuurgroep Streekwerk Waddeneilanden bij het in kaart brengen van kansen, bedreigingen en opgaven voor het komend decennium. Een compact document dat ook inzicht geeft in lopende en op stapel staande initiatieven. Om van elkaar te leren en efficiën(ter) samen te werken.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos