onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ontwikkelagenda ‘Toekomstbestendige banen’

Slimme groei in Fryslân

Concept, research, interviews en redactie

 

De Friese gastvrijheidsector zat de afgelopen jaren te springen om voldoende, gemotiveerd en goed opgeleid personeel. Als oorzaken worden genoemd de schaarste op de arbeidsmarkt. Maar ook de beloning, de werktijden, het imago en onvoldoende aansluiting tussen onderwijs en werkveld. In opdracht van de Toerisme Alliantie Friesland en de provincie Fryslân brachten we de knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart, inclusief een inventarisatie van bestaande initiatieven, subsidie­mogelijkheden en aanzet voor de te nemen stappen richting een toekomstbestendige sector in 2028 waar de provincie zich hard voor maakt en middelen voor beschikbaar stelt.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos