Ontwikkelagenda ‘Dagrecreatieve netwerken’

Rol en betekenis van Recreatie & Toerisme

Concept, research en redactie toekomstagenda

 

Het gezamenlijk vindbaar, beleefbaar, beheersbaar en vermarktbaar maken van uniforme fysieke en digitale routestructuren en data, verrijkt met POI’s, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda en toeristische arrangementen. Zie hier de definitie van de opgave Dagrecreatieve Netwerken van de Provincie Fryslân. Wij stelden op basis van research en overleg, in samenwerking met Merk Fryslân, recreatieschap Marrekrite en de regio’s, een ontwikkelagenda op die van Friesland Nederlands aantrekkelijkste fiets-, wandel-, vaar- en vooral ook ontdek- en beleefprovincie moeten maken. Alle ingrediënten zijn voorhanden. De provincie steunt het initiatief. De wens en wil tot samenwerking en afstemming doet de rest.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91