onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ontwikkelagenda ‘Dagrecreatieve netwerken’

Rol en betekenis van Recreatie & Toerisme

Concept, research en redactie toekomstagenda

 

Het gezamenlijk vindbaar, beleefbaar, beheersbaar en vermarktbaar maken van uniforme fysieke en digitale routestructuren en data, verrijkt met POI’s, thema’s, verhaallijnen, evenementenagenda en toeristische arrangementen. Zie hier de definitie van de opgave Dagrecreatieve Netwerken van de Provincie Fryslân. Wij stelden op basis van research en overleg, in samenwerking met Merk Fryslân, recreatieschap Marrekrite en de regio’s, een ontwikkelagenda op die van Friesland Nederlands aantrekkelijkste fiets-, wandel-, vaar- en vooral ook ontdek- en beleefprovincie moeten maken. Alle ingrediënten zijn voorhanden. De provincie steunt het initiatief. De wens en wil tot samenwerking en afstemming doet de rest.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos