onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ontmoetings­centrum Trynwâlden

Plan voor ontmoetingsplek

Concept, advies en redactie

 

Gytsjerk ontbeert een dorpshuis. Een ontmoetingsplek voor jong en oud(er). De plannen voor het moderniseren van het zwembad en het onderbrengen van een kinderdagverblijf en bibliotheek, biedt mogelijkheden tot de inrichting van een ontmoetingsruimte. Om de financiering rond te krijgen, wordt niet alleen een beroep gedaan op de gemeente, maar ook op het Iepen Mienskipsfûns waarmee de provincie sociale projecten ondersteunt. Wij maakten het plan, waarmee met succes deze subsidieaanvraag werd ingediend.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos