onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ontdek De Nieuwe Afsluitdijk

Waar energie, water, ecologie en economie samenvloeien

Bijdrage: concept, research, interviews, redactie en vormgeving

 

De Afsluitdijk gaat op de schop. In 2022 is de waterkering niet alleen veiliger, maar ook een kraamkamer voor duurzame innovatie én een toeristische trekpleister. Dit dankzij initiatieven als de Blue Energy centrale, Vismigratierivier, realisatie off grid test center, start van Living Lab duurzame energie, bouw van het Afsluitdijk Wadden Center en upgrading van het Monument op de dijk. Veel hiervan is inmiddels gerealiseerd, dan wel in gang gezet. We bundelen alle bestaande als ook nieuwe initiatieven thematisch in een populaire versie van het uitvoeringsprogramma voor de komende jaren.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos