Onderwijsvisie Social Work

Practice what you preach

Concept, rapportage en vormgeving

 

In 2018 gingen de hbo-studies CMV en MWD van NHL Hogeschool op in de nieuwe opleiding Social Work. Tegelijkertijd speelde de fusie met Stenden Hogeschool. Dit tesamen met de landelijk hervorming van het Hoger Agogische Onderwijs, was voor de welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool reden om zich te bezinnen op een nieuwe onderwijsvisie. Aan ons de schone taak om deze uit te werken aan de hand van groepssessies en interviews. Een mooie en dankbare taak, waarvan we de highlights hebben samengevat en verbeeld in aansprekende posters.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91