onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Onderwijsvisie Social Work

Practice what you preach

Concept, rapportage en vormgeving

 

In 2018 gingen de hbo-studies CMV en MWD van NHL Hogeschool op in de nieuwe opleiding Social Work. Tegelijkertijd speelde de fusie met Stenden Hogeschool. Dit tesamen met de landelijk hervorming van het Hoger Agogische Onderwijs, was voor de welzijnsopleidingen van NHL Hogeschool reden om zich te bezinnen op een nieuwe onderwijsvisie. Aan ons de schone taak om deze uit te werken aan de hand van groepssessies en interviews. Een mooie en dankbare taak, waarvan we de highlights hebben samengevat en verbeeld in aansprekende posters.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos