Nota Weidevogels 2021 – 2030

Concept, meeschrijven, eindredactie en opmaak

 

Weidevogels zijn synoniem met het Friese platteland. Ze zijn wezenlijk onderdeel van de beleving van het landschap en de Friese cultuur. Helaas gaat het al decennia niet goed met vooral de steltlopers. Telde Fryslân in 1990 bijvoorbeeld nog 30.000 broedparen grutto, in 2020 waren dat er nog slechts 6700. Hoog tijd voor nieuwe actie en initiatieven. De provincie neemt hierin het voortouw en stuurt samen met haar partners in het landelijk gebied aan op grotere, beschermde en aaneengesloten weidevogelgebieden. Wij schreven, samen met betrokken beleidsmedewerker en een werkgroep van belanghebbenden, mee aan het nieuwe beleidsplan. Veel opgestoken over het belang van weidevogelbescherming en hun signaalfunctie m.b.t. bodemgesteldheid en biodiversiteit. Alarmerend.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91