Meerjaren Beleidsplan It Fryske Gea

Goede keuzes voor de Friese natuur

Concept en redactie

 

It Fryske Gea vroeg ons mee te denken over de opzet en indeling van haar meerjaren beleidsplan. Het nieuwe plan moest voor iedereen binnen de organisatie duidelijk maken wat de belangrijkste doelen voor de nieuwe beleidsperiode zijn en hoe daaraan gewerkt gaat worden.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91