onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Kazemattenmuseum

Professionalisering organisatie

Redactie

 

De vernieuwde Afsluitdijk trekt steeds meer bezoekers uit binnen- en buitenland. Ook het Kazemattenmuseum Kornwerderzand profiteert hiervan en trekt ieder jaar meer bezoekers. Het is nodig de (vrijwilligers)organisatie te professionaliseren om het succes bij te kunnen benen. Met tijdelijke financiële steun van de provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân kan een betaalde kracht de organisatie hierop voorbereiden. Terwisscha & Wagenaar heeft de aanvraag hiervoor uitgewerkt, vormgegeven en ingediend.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos