Hilversum

Op weg naar omgevingsvisie

Verslaglegging, redactie en vormgeving

 

Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappeloijke organisaties daarover meedenken en meepraten. Van jong tot oud. Dat kon vanaf het najaar van 2021 tot in het voorjaar van 2022 in de vorm van enquetes, straatinterviews, informatie- en discussiebijeenkomsten  en een plenaire stadsgesprak als afsluiting. Dit alles op weg naar een omgevingsvisie voor Hilversum.  Wij hielpen de gemeente Hilversum als onafhankelijke partij de verzamelde informatie  overzichtelijk en aantrekkelijk te verwerken en vorm te geven in drie rapportages: inwoners aan het woord, organisaties aan het woord en stadsgesprek. Een bijzondere en leerzame ervaring.

 

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91