onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Hilversum

Op weg naar omgevingsvisie

Verslaglegging, redactie en vormgeving

 

Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappeloijke organisaties daarover meedenken en meepraten. Van jong tot oud. Dat kon vanaf het najaar van 2021 tot in het voorjaar van 2022 in de vorm van enquetes, straatinterviews, informatie- en discussiebijeenkomsten  en een plenaire stadsgesprak als afsluiting. Dit alles op weg naar een omgevingsvisie voor Hilversum.  Wij hielpen de gemeente Hilversum als onafhankelijke partij de verzamelde informatie  overzichtelijk en aantrekkelijk te verwerken en vorm te geven in drie rapportages: inwoners aan het woord, organisaties aan het woord en stadsgesprek. Een bijzondere en leerzame ervaring.

 

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos