onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Fulkaan en Broei

Muziek in Friesland

Redactie

 

Afgelopen half jaar werkten we vanuit het Planburo aan diverse klussen voor Keunstwurk, waaronder de twee subsidieaanvragen Broei en Fulkaan Class bij het Fonds Cultuur Participatie. BROEI is een traject voor de ontwikkeling van jong Fries podiumtalent, in de leeftijd van 14 tot 22 jaar. Het programma scout, traint en ondersteunt aanstormende podiumtijgers en culmineert in optredens op enkele grote podia in de provincie. 

Met een combinatie van workshops, een zomeracademie en optredens, ondervangt Fulkaan Class hiaten in de infrastructuur voor de ontwikkeling van jong Fries muziektalent. Fulkaan is speciaal toegesneden op beoefenaren van HaFaBra, klassieke of lichte muziek en zang. Genres die door de Friese (plattelands)jeugd relatief veel worden beoefend, en waarin veel jong talent actief is. Beide aanvragen zijn inmiddels gehonoreerd, dus extra ruggesteun voor een diverse groep jonge cultuurbeoefenaren is verzekerd.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos