Evalutie weidevogels

Naar een opwaartste trend

Eindredactie, vormgeving, illustraties

 

Weidevogels horen bij het Friese platteland. De afgelopen decennia neemt het aantal weidevogels – en in het bijzonder het aantal grutto’s, kieviten en scholeksters – geleidelijk af.

De provincie Fryslân probeert, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, sinds 2014 de neerwaartse spiraal om te buigen naar een opwaartse trend. In 2020 is dit beleid geëvalueerd. Wij hielpen de provincie hier een helder en mooi document van te maken.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91