onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Evalutie weidevogels

Naar een opwaartste trend

Eindredactie, vormgeving, illustraties

 

Weidevogels horen bij het Friese platteland. De afgelopen decennia neemt het aantal weidevogels – en in het bijzonder het aantal grutto’s, kieviten en scholeksters – geleidelijk af.

De provincie Fryslân probeert, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, sinds 2014 de neerwaartse spiraal om te buigen naar een opwaartse trend. In 2020 is dit beleid geëvalueerd. Wij hielpen de provincie hier een helder en mooi document van te maken.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos