Embrace

Muziek in de zorg

Schrijven

 

Eerder al schreven we voor Stichting Embrace Nederland een subsidieaanvraag voor het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiermee legde de stichting een mooie basis om de komende jaren aan de slag te gaan met haar programma’s waarin mensen in een kwetsbare positie in staat stelt door samen muziek te maken van zich te laten horen. Maar we waren er nog niet. Er was nog cofinanciering nodig om de programma’s stevig neer te kunnen zetten, verder te ontwikkelen en het bereik te vergroten. 

De afgelopen maanden hebben we hier hard aan gewerkt. De eerste resultaten zijn positief. Zowel het VSB Fonds als het Nieuwe Stadsweeshuis en de Stichting Ritske Boelema Gasthuis hebben Embrace inmiddels laten weten een of meerdere programma’s te willen ondersteunen. Dat is goed nieuws, voor Embrace en voor ons, maar vooral voor al die mensen waarvoor Embrace haar programma’s ontwikkeld, zoals dak- en thuislozen, mensen met dementie of met een ernstige meervoudige beperking, bewoners in achterstandswijken en statushouders en andere nieuwkomers. 

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91