onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Embrace

Muziek in de zorg

Schrijven

 

Eerder al schreven we voor Stichting Embrace Nederland een subsidieaanvraag voor het Fonds voor Cultuurparticipatie. Hiermee legde de stichting een mooie basis om de komende jaren aan de slag te gaan met haar programma’s waarin mensen in een kwetsbare positie in staat stelt door samen muziek te maken van zich te laten horen. Maar we waren er nog niet. Er was nog cofinanciering nodig om de programma’s stevig neer te kunnen zetten, verder te ontwikkelen en het bereik te vergroten. 

De afgelopen maanden hebben we hier hard aan gewerkt. De eerste resultaten zijn positief. Zowel het VSB Fonds als het Nieuwe Stadsweeshuis en de Stichting Ritske Boelema Gasthuis hebben Embrace inmiddels laten weten een of meerdere programma’s te willen ondersteunen. Dat is goed nieuws, voor Embrace en voor ons, maar vooral voor al die mensen waarvoor Embrace haar programma’s ontwikkeld, zoals dak- en thuislozen, mensen met dementie of met een ernstige meervoudige beperking, bewoners in achterstandswijken en statushouders en andere nieuwkomers. 

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos