Embrace Nederland

Muziek en welzijn

Ondersteuning, eindredactie

 

De stichting Embrace Nederland zet muziek in voor het versterken van het welzijn van mensen die door ziekte, een beperking of door sociale omstandigheden nog te vaak langs de zijlijn van de samenleving staan. Van het Fonds Cultuurparticipatie krijgt zij hiervoor een half miljoen euro. Hierdoor kan de stichting de komende 3,5 jaar op grotere schaal via muziek werken aan een inclusievere samenleving, empowerment en een positieve gezondheid.

Wij ondersteunden de stichting met veel plezier bij het opstellen van de aanvraag. Mooi om een bijdrage aan haar missie te mogen leveren.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91