onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Dagrecreatieve Netwerken

Tussenrapportage en vooruitblik

Concept, research, redactie en vormgeving

 

Friesland beschikt over een uitgebreid netwerk aan fiets-, wandel- en vaarroutes. Een van de zeven opgaven waarmee de provincie Fryslan de gastvrijheidssector wil versterken, is het beter benutten en ontsluiten van dit netwerk. Zowel fysiek als digitaal. Het project Dagrecreatieve Newerken maakt daar sinds 2020 werk van. De gelijknamige stuurgroep vroeg ons de aanpak en resultaten tot dusver in kaart te brengen. En ook alvast een zogenaamde stip aan de horizon uit te werken. Zo gevraagd, zo gedaan.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos