onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Coalitieakkoord gemeente Smallingerland

Open en transparant over keuzes

Bijdrag: concepting, redactie en vormgeving

 

Het nieuwe college van Smallingerland streeft naar een gemeente die dienstbaar is en open. De gemeente wil samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werken aan opgaven. Niet kijken naar wat er niet kan, maar naar hoe het wél kan. Bij die manier van besturen hoort een open communicatie. Het college vroeg ons zijn nieuwe collegeprogramma in die lijn te schrijven en vorm te geven. ‘Durf te doen’ is daarom geen dichtgetimmerd ‘regeerakkoord’, maar nodigt uit om mee te denken en mee te praten.

 

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos