Beleidsverkenning Provincie Groningen

Concept, redactie en vormgeving

 

De provincie Groningen maakt werk van een nieuwe Omgevingsvisie. Als een van de inleidende beschietingen werd een beleidsverkenning opgesteld. Hierin werd het huidige en in ontwikkeling zijnde beleid van de provincie vergeleken met het beleid dat gemeenten, waterschappen en het Rijk voert m.b.t. de leefomgeving. We schiftten, structureerden en herschreven de input tot een overzichtelijk en leesbaar geheel. De vormgeving deed de rest.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91