onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Beleidsverkenning Provincie Groningen

Concept, redactie en vormgeving

 

De provincie Groningen maakt werk van een nieuwe Omgevingsvisie. Als een van de inleidende beschietingen werd een beleidsverkenning opgesteld. Hierin werd het huidige en in ontwikkeling zijnde beleid van de provincie vergeleken met het beleid dat gemeenten, waterschappen en het Rijk voert m.b.t. de leefomgeving. We schiftten, structureerden en herschreven de input tot een overzichtelijk en leesbaar geheel. De vormgeving deed de rest.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos