onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Ambitiedocument Wetter & Moar

Redactie en vormgeving

 

Het Ministerie van LNV wil dat de Nationale Parken in Nederland robuuster worden. Daarom zijn bestaande Nationale Parken uitgenodigd voorstellen te doen tot versterking van hun parken en omgeving. Nationaal Park de Alde Feanen pakte deze uitdaging op. Het ambitiedocument laat zien hoe de Alde Feanen en haar omgeving kan uitgroeien tot een sterker, diverser en omeer natuurinclusief gebied. Planburo verzorgde de redactie van het document, Vormburo maakte de projectwebsite.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos