onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied

Concept, research, redactie, vormgeving

 

Met het Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied brengen betrokken overheden de opgaven, kansen, wensen en (financiële) middelen in kaart om het gebied future-proof te maken en optimaal te laten profiteren van de aanwezige kwaliteiten. Zowel op het gebied van wonen, werken als recreëren. Het document schetst een beeld van het gebied, de opgaven en kansen die er liggen en biedt een overzicht van fondsen, lopende projecten en  aangedragen initiatieven. Wij tekenden – in nauw overleg met betrokken overheden – voor zowel het concept, de inhoud als vormgeving van het document.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos