Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied

Concept, research, redactie, vormgeving

 

Met het Aanbiedingsdocument Friese IJsselmeerkustgebied brengen betrokken overheden de opgaven, kansen, wensen en (financiële) middelen in kaart om het gebied future-proof te maken en optimaal te laten profiteren van de aanwezige kwaliteiten. Zowel op het gebied van wonen, werken als recreëren. Het document schetst een beeld van het gebied, de opgaven en kansen die er liggen en biedt een overzicht van fondsen, lopende projecten en  aangedragen initiatieven. Wij tekenden – in nauw overleg met betrokken overheden – voor zowel het concept, de inhoud als vormgeving van het document.

Deel deze pagina
Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91