onze websites: SCHRIJFBURO  |  PLANBURO  |  VORMBURO

Beleidsplan

Het maken van een beleidsplan is niet eenvoudig. Wij helpen u praktische informatie te vertalen naar een overzichtelijk, leesbaar én aantrekkelijk geheel.

Hoe brengt u lijn in door verschillende afdelingen of collega’s aangeleverde informatie? Hoe overtuigt u lezers van de meerwaarde van uw beleidsplan? Hoe creëert u betrokkenheid en draagvlak? Hoe zorgt u ervoor dat ook niet ingewijden begrijpen wat u wilt bereiken en wat dat voor hen betekent?

Inspireren en motiveren
Het opstellen van een beleidsplan dat mensen inspireert en motiveert is niet zo eenvoudig. U dient vaak praktische, en soms ook droge, informatie te vertallen naar een aantrekkelijk geheel. Wij kunnen u daarbij helpen. Met advies, (strategische) keuzes, praktische tips én met redactievoering en vormgeving. Maar net wat u nodig heeft.

Aanpak
Waarvoor u ons ook inschakelt, onze dienstverlening begint met een briefing waarin uw visie en missie de revue passeren. We nemen de achterliggende stukken door en bepalen samen met u de opzet en inhoud van het plan. Alsook de leidende boodschap. We houden rekening met de belangen en spelregels van uw organisatie en belangrijke stakeholders. We zorgen ervoor dat uw argumenten goed naar voren komen en dat de meerwaarde van uw beleid helder is.

We kunnen uw plan ook vormgeven en illustreren, zodat boodschap en beeld elkaar versterken.

Een goed beleidsplan laat zich eenvoudig samenvatten
Een goed beleidsplan volgt uw missie en (evt. herijkte) visie
Een goed beleidsplan schetst het resultaat in herkenbare beelden
Een goed beleidsplan laat ook zien wat er mis kan gaan en wat er nodig is om dat te voorkomen.

Planburo is – net als Schrijfburo en Vormburo – onderdeel van Terwisscha en Wagenaar.
info@planburo.nl
Keizersgracht 1 kaart →
8911 KR Leeuwarden
058-215 97 91

Op 29 augustus hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare collega Joke Schaapman. Zoals het haar wens was en bij haar paste, zonder veel ruchtbaarheid en in besloten kring. Joke heeft in de ruim 25 jaar dat ze voor ons werkte bergen werk verzet. Vaak tot in de late uurtjes en voor een groot aantal opdrachtgevers, overwegend organisaties die onze wereld een stukje mooier kleuren en beter maken. We zullen haar ontzettend missen als fijne, integere en betrokken collega en zullen haar werk, indachtig haar gedachtengoed, binnen onze mogelijkheden voortzetten.

Mocht je vragen hebben of willen reageren dan staan we daar te allen tijde voor open.

Ben, Dave en Jos